Orta Yağlı Alkidler

Malın Cinsi Ambalaj Açıklama TDS MSDS
50 T 65  200 KG  Orta yağlı, yağ bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.
52 W 60  180 KG Orta yağlı, yağ bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.
48 W 55  180 KG  Orta yağlı, yağ bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.